Berkat.

Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqaan kepada hambaNya (Muhammad), untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam.

Sunday, March 20, 2011

Egyptians vote on reform | Reuters

Egyptians vote on reform | Reuters

No comments:

Post a Comment

Surah ar-Rahman