Berkat.

Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqaan kepada hambaNya (Muhammad), untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam.

Monday, August 15, 2011

Famous Amoy

Famous Amoy

No comments:

Post a Comment

Surah ar-Rahman