Berkat.

Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqaan kepada hambaNya (Muhammad), untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam.

Saturday, September 14, 2013

I love a good walk.

I love a good walk.

No comments:

Post a Comment

Surah ar-Rahman