Berkat.

Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqaan kepada hambaNya (Muhammad), untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam.

Friday, May 13, 2016

far east kembali

No comments:

Post a Comment

Surah ar-Rahman