Berkat.

Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqaan kepada hambaNya (Muhammad), untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam.

Wednesday, March 1, 2017

Istri harus 3

No comments:

Post a Comment

Surah ar-Rahman